Povestiri – 08-Martie-2015

Două fiare de plug

Un sătean își cumpărase, odată, două fiare de plug, care semănau unul cu altul. Pe unul din ele, cum se întoarse acasă îl puse numaidecât la plug și începu să are pământul. Pe celălalt îl aruncă într-un ungher, ca să-l aibă când îi va trebui.
După ce isprăvi de arat, scoase fierul de la plug și îl puse și pe acesta în celar.
Cele două fiare se întâlniră iarăși. Ce deosebire mare era acum între ele. Cel care
fusese pus la plug era lucios și strălucea ca argintul; cel care stătuse în celar era plin de rugină. Plin de mirare, acesta îl întrebă pe celălalt:
– Bine, frate, cum se poate ca tu, după atâta muncă să fii așa frumos, iar eu care mereu m-am odihnit, să fiu așa de urât și de ruginit?
– De ce te miri?, îi răspunse acesta.
– Pe tine tocmai odihna cea multă te-a sluțit așa; frumusețea mea o datorez
Cum s-a întâmplat cu cele două fiare de plug, tocmai așa se întâmplă și cu oamenii.
……………………………………………………………………………………
Sănătatea este cea mai mare bogăție
Un sătean voinic și sănătos mergea odată pe jos la târg. Obosit de drum, el ajunse la un han; aici cer hangiului un sfert de pâine și o bucată de brânză; mâncă cu poftă, bău o cană de apă și se odihni.
Tocmai atunci sosi la han o trăsură cu doi cai focoși. În trăsură era un domn bine îmbrăcat, iar pe capră vizitiul și feciorul. Acesta ceru hangiului, pentru stăpânul său un pui fript, franzelă și un sfert de litru de vin vechiu.
Țăranul privea cu jind și cu ciudă la boierul din trăsură și se gândea: Ce fericiți sunt cei bogați: merg în trăsură, îi slujesc servitorii și mănâncă numai bunătăți.
Bogatul înțelese gândul săteanului și zise:
– Dorești soarta mea? Ai vrea să fii în locul meu?
– De boierule, răspunse țăranul: cine n-ar vrea să meargă în caleașcă, să fieslujit și să meargă tras de așa telegari?
– Atunci ai vrea să facem schimb: să-ți dau eu trăsura cu telegarii și tu să-mi dai mie ce ți-oi cere eu?
– Aș vrea.
Și bogatul chemă feciorul să-l dea jos din trăsură; acesta îl luă în brațe, căci
– Iaca, eu îți dau ție trăsura cu caii; dă-mi și tu picioarele tale!
– Vai mie, boierule, făcu țăranul îngrozit, iartă-mă: nu primesc schimbul!

(Preluate din Carte de Cetire pentru clasa III primară – Ediția V de Ilie Jianu și Marin Florescu – institutori – Ed. Librăria Școalelor Craiova – 1936)

Text distribuit in 08 martie 2015 – Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigore Palama; Vindecarea slabanogului din Capernaum)