Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur – 01 Martie 2015

Postul alungă diavolii, schimbă hotărârea lui Dumnezeu, potolește nebunia patimilor, ne duce la libertate și aduce multă înseninare în sufletele noastre.
Ce folos avem dacă ne abținem de la hrană, dar nu ne abținem de la păcate, dacă nu ne îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm de mânie sau de pofte ticăloase?
Dacă în rai a fost de neapărată trebuință postul, cu atât mai mult în afara raiului; dacă leacul a fost folositor înainte de rănire, apoi cu mult mai mult după rănire.
După cum cel cu suflet trândav și nepăsător nu face mare lucru chiar dacă ar avea mult timp pentru pocăință, tot așa cel cu minte trează și cu râvnă clocotitoare, cel care se pocăiește cu mult zel poate șterge într-o clipită păcatele făcute ani întregi.
Nu-ți pierde nădejdea din pricina păcatelor, că mai grozav decât păcatul este rămânerea în păcat, mai cumplită decât căderea este rămânerea în cădere.

culese din Agenda duhovnicească 2015
Editura Epifania – Mânăstirea ”Sfântu Ioan Botezătorul” – Alba Iulia

Text distribuit in 01 Martie 2015 – Duminica I din Post ( a Ortodoxiei)
Sf. Cv. Mc. Evdochia Samarineanca; Sf. Cv Domnina; Sf. Marcel și Antonie
Ap. Evrei XI, 24 – 26, Ev. Ioan I, 43 -51